Zásady ochrany osobních údajů

 1.        Kdo jsme a co zde naleznete?

Jsme Asseco Solutions, a.s., IČO: 64949541 Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 14002. Pokud jste navštívili náš web https://www.assecosolutions.cz/ nebo s námi komunikujete či spolupracujete, jsme tzv. správcem vašich osobních údajů.
Pokud vám některý z našich software poskytl některý z našich partnerů, jsme společně s tímto partnerem tzv. společnými správci. V takovém případě společně můžeme zpracovávat vaše osobní související s uzavřením a plněním smlouvy s vámi. A jsme za toto zpracování společně odpovědní. Účely, za kterými můžeme takto zpracovávat vaše osobní údaje, jsou popsány v odstavci 3.4.
Nad zpracováním vašich osobních údajů u nás dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterým je pan Jaromír Tvrzník, e-mail dpo-cz@assecosol.com.
Zde si můžete přečíst, jaké osobní údaje používáme, k čemu je potřebujeme, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu vaše údaje uchováváme. Dozvíte se zde také, kdo obecně může mít k vašim osobním údajům přístup, jaká máte práva a jak je můžete uplatnit.

2.      Jaké osobní údaje o vás můžeme zpracovávat?

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Konkrétní rozsah těchto údajů závisí na tom, k čemu údaje používáme.
Jde konkrétně o tyto kategorie:

 • adresní údaje (např. fakturační adresa, bydliště, sídlo);
 • kamerový záznam (s podobiznou);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • identifikační údaje (např.  jméno, příjmení, IČO fyzické osoby, informace o vaší pracovní pozici);
 • identifikační údaje vašeho zařízení (IP adresa);
 • informace o chování na webu (např. počet návštěv na stránce, způsob využití stránky);
 • informace o míře využití produktu či služby (např. jaké produkty a služby využíváte a jak);
 • informace o smlouvě a jejím plnění (např. den uzavření smlouvy, objednané služby, reklamace);
 • obsah komunikace s námi (když nám např. napíšete dotaz);
 • platební údaje (např. číslo účtu, číslo platební karty, SWIFT);
 • profesní údaje (údaje o vašem vzdělání a profesních zkušenostech, další údaje ze životopisu);
 • údaje o bonitě a důvěryhodnosti (např. zjistitelné z insolvenčního rejstříku a jiných veřejných rejstříků a seznamů)

Pro vaši informaci osobními údaji nejsou údaje o právnické osobě (např. název či IČO společnosti), ani anonymizované údaje, ze kterých už nepoznáme, komu údaje patří (např. muž, 38 let, Praha).

3.        Co konkrétně můžeme s vašimi osobními údaji dělat?

K čemu přesně vaše osobní údaje potřebujeme, se dozvíte níže. K informacím se můžete dostat i přes tyto odkazy:

3.1.     Návštěva webové stránky https://www.assecosolutions.cz/
3.2.     Komunikace s námi
3.4.     Objednávky našich produktů, využití našich služeb, spolupráce s partnery
3.5.     Kariéra – výběrové řízení
3.6.     Provoz kamerového systému
3.7.     Sdílení údajů s členy koncernu Asseco

3.1.    Návštěva webové stránky https://www.assecosolutions.cz/

Používáme cookies a podobné trackery (mluvíme zde o všech jako o cookies). Když navštívíte náš web, můžeme vám cookies ukládat do vašeho zařízení a znát některé informace o vašem chování na webu. Konkrétně můžeme vaše osobní údaje používat následně:

1

Vaše osobní údaje potřebujeme k fungování webových stránek

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje vašeho zařízení, údaje o vašem chování na webu

Co nás ke zpracování opravňuje

Zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na fungování našich stránek

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Dle technického nastavení cookies (viz dokument Informace o cookies)

2

Vaše osobní údaje můžeme použít k vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje vašeho zařízení, údaje o vašem chování na webu

Co nás ke zpracování opravňuje

Zpracování provádíme na základě vašeho souhlasu s použitím cookies a našeho oprávněného zájmu na zlepšování našich stránek

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Dle technického nastavení cookies

3

Vaše osobní údaje můžeme použít k zobrazení cílené reklamy na jiných webech a předání reklamním provozovatelům

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje vašeho zařízení, údaje o vašem chování na webu

Co nás ke zpracování opravňuje

Zpracování provádíme na základě vašeho souhlasu s použitím cookies a zpracováním osobních údajů

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Dle technického nastavení cookies

Pokud zpracování vašich osobních údajů zakládáme na našem oprávněném zájmu, můžete proti zpracování podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů přestaneme.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. U cookies to jde i jednoduše tak, že změníte preference ukládání cookies v cookie liště nebo na webu.
Informace o cookies najdete zde.

3.2.    Komunikace s námi

Můžete nám napsat nebo nám zavolat. V takovém případě budeme vaše osobní údaje zpracovávat následně:

1

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat proto, abychom vám mohli zodpovědět vaše dotazy

Jaké osobní údaje zpracováváme

Kontaktní údaje, obsah komunikace

Co nás ke zpracování opravňuje

Zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na zodpovězení vašich dotazů

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

1 rok od naší poslední komunikace

Proti zpracování vašich údajů můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme.

3.3.    Využití našich služeb, spolupráce s partnery

Možná jste našimi klienty (nebo klienty našeho partnera), kterým poskytujeme některé z našich software. Nebo jste se přihlásili na některý z našich seminářů nebo školení. Případně jste našim partnerem, který nám pomáhá zavádět software u klientů.

V těchto případech nás pojí to, že spolu jednáme o uzavření smlouvy, nebo jsme spolu smlouvu uzavřeli a dále ji plníme. Pak můžeme vaše osobní údaje zpracovávat následně:

 1

Vaše osobní údaje potřebujeme proto, abychom s vámi mohli jednat o možné spolupráci (poskytnutí software k užívání, služby apod.)

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, informace o možné smlouvě a jejím plnění, údaje o bonitě a důvěryhodnosti (pouze pokud s námi komunikujete sami za sebe, ne jako zástupci právnické osoby)

Co nás ke zpracování opravňuje

Jedná se o opatření nezbytné pro uzavření smlouvy

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Pokud spolu neuzavřeme smlouvu, do 1 roku od naší poslední komunikace. Jinak po dobu, po jakou uchováváme vaše údaje za účelem plnění smlouvy (viz níže).

Bez základních informací o vás a případně vaší společnosti s vámi nemůžeme jednat o možné smluvní spolupráci. Jedná se o smluvní požadavek.

2

Vaše osobní údaje potřebujeme proto, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a smlouvu plnit (při objednávce software i školení či jiného produktu), včetně související komunikace

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, platební údaje

Co nás ke zpracování opravňuje

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, resp. právnickou osobou, ve které pracujete

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Vaše údaje uchováváme 3 roky od ukončení našeho smluvního vztahu (skončení školení, ukončení užívání software). Základní informace o smlouvě (např. den uzavření smlouvy, předmět, poskytnutí software, údaje o platební schopnosti) uchováváme až po dobu 10 let od ukončení vztahu. Některé i déle, pokud musíme plnit zákonné povinnosti (viz níže).

Bez základních informací o vás a případně vaší společnosti s vámi nemůžeme smlouvu uzavřít a plnit ji. Jedná se o smluvní požadavek.

3

Vaše osobní údaje potřebujeme proto, abychom plnili povinnosti dané právními předpisy

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, platební údaje, informace o smlouvě a jejím plnění

Co nás ke zpracování opravňuje

Zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností (jde o zákonný požadavek, kterému se nevyhneme)

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Po dobu stanovenou právě účinnými právními předpisy (doby se týkají zejména uchování daňových dokladů)

4

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat proto, abychom si vytvářeli statistiky a analýzy o tom, jak naše produkty a služby využíváte, a mohli je zlepšovat

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, informace o míře využití produktu či služby

Co nás ke zpracování opravňuje

Zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování našich produktů a služeb

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Do 5 let od ukončení našeho smluvního vztahu (později můžeme pracovat jen s anonymizovanými údaji, ze kterých už nepoznáme, kdo je kdo a nejsou osobními údaji)

Proti zpracování vašich osobních údajů můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů přestaneme a nebudeme vaše osobní údaje do statistik zařazovat.

5

Vaše osobní údaje můžeme potřebovat proto, abychom chránili naše práva a právem chráněné zájmy, zejména při soudních a jiných sporech

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, platební údaje, informace o smlouvě a jejím plnění a další informace, které vyplynou při řešení sporu

Co nás ke zpracování opravňuje

Zpracování můžeme provádět na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv a zájmů

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Po dobu 5 let od skončení sporu (např. ukončením soudního řízení či úplným vymožením pohledávky), pokud není pro účely ochrany potřeba ponechat údaje déle

Proti zpracování vašich osobních údajů můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů přestaneme.

6

Vaše osobní údaje můžeme použít proto, abychom vám mohli zasílat nabídky produktů a služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o míře využití produktů a služeb

Co nás ke zpracování opravňuje

Zpracování můžeme provádět na základě našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení našim předchozím zákazníkům

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Po dobu 3 let od skončení našeho smluvního vztahu, později jen na základě vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů

Z odběru obchodních sdělení se můžete odhlásit, jednoduše tak, že kliknete na odkaz v každém obchodním sdělení.

3.4.    Kariéra – výběrové řízení

Na našem webu máte možnost se přihlásit do výběrového řízení některých z právě vypsaných pozic. V takovém případě vaše osobní údaje zpracováváme následně:

1

Vaše osobní údaje můžeme potřebovat proto, abychom s vámi vedli výběrového řízení na pracovní pozici

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, profesní údaje

Co nás ke zpracování opravňuje

Provádíme opatření nezbytná pro uzavření případné pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Po dobu 2 měsíců od skončení výběrového řízení

2

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat proto, abychom vás v budoucnu mohli kontaktovat s nabídkami práce

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, profesní údaje

Co nás ke zpracování opravňuje

Zpracování můžeme provádět jen na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Po dobu 2 let od udělení souhlasu, max. do odvolání souhlasu

3.5.    Provoz kamerového systému

V našich kancelářích a budovách máme z důvodu bezpečnosti nainstalované kamery se záznamem. Pokud se v prostorech nacházíte, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat následně:

1

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat proto, abychom zajistili ochranu našich pracovníků a našeho majetku

Jaké osobní údaje zpracováváme

Kamerový záznam s vaší podobiznou

Co nás ke zpracování opravňuje

Zpracování můžeme provádět na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně našich pracovníků a našeho majetku

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Kamerové záznamy uchováváme 72 hodin od pořízení.

Proti zpracování vašich osobních údajů můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů přestaneme.

3.6.    Sdílení údajů s členy koncernu Asseco

Jsme součástí skupiny Asseco. S dalšími členy skupiny můžeme některé vaše osobní údaje sdílet pro naše vnitřní administrativní účely – zejména pro efektivní řízení procesů v rámci skupiny. Např. můžeme s ostatními členy skupiny sdílet informační systémy nebo sdílet výsledky statistik a analýz. V tomto případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat následně:

1

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat proto, abychom zajistili efektivní řízení procesu v rámci skupiny Asseco

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, platební údaje, informace o míře využití produktů a služeb, profesní údaje

Co nás ke zpracování opravňuje

Zpracování můžeme provádět na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním řízení skupiny Asseco

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Po dobu, jakou jsme členem skupiny Asseco a máme vaše osobní údaje k dispozici za výše uvedenými účely.

Proti zpracování vašich osobních údajů můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů přestaneme.

4.        Komu vaše údaje zpřístupňujeme?

Přesně nevíme, komu budeme vaše osobní údaje v konkrétním případě poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo ke zpřístupnění vašich osobních údajů dojít:

Kdo může mít přístup k vašim údajům

Důvod zpřístupnění

Členové skupiny Asseco

Pro efektivní řízení skupiny Asseco můžou mít k některým vašim osobním údajům přístup i členové skupiny Asseco.

Externí spolupracovníci a dodavatelé

Se správou našich software i s poskytováním našich produktů a služeb nám můžou pomáhat i externí spolupracovníci (např. naši IT odborníci) a dodavatelé (např. společnosti specializující se na servis software).

Externí poradci

Odbornou agendu můžeme svěřit externím poradcům, avšak pouze v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu. Poradce jsme buď sami zavázali mlčenlivostí, nebo jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti.

Osoby zajišťující chod webu a software (počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatelé softwarového vybavení, kteří jsou v pozici zpracovatelů osobních údajů, servisovali chod webu a informačních systémů.

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (např. v zasílání newsletterů) nám můžou pomoci marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Osoby zajišťující služby platebního styku (banky apod.)

Abychom mohli zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musíme vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje.

Poskytovatelé poštovních a zasílatelských služeb

Někdy vám můžeme např. dopis poslat poštou. Pak k vašim údajům mohou mít přístup i poskytovatelé poštovních služeb.

Orgány veřejné moci

Pokud spolu např. povedeme spor u soudu, můžeme vaše údaje zpřístupnit i orgánům veřejné moci (soudu, exekutorům apod.).

Osoby, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsme zavázali k ochraně vašich osobních údajů a povinnosti mlčenlivosti.
Pokud budete chtít vědět komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme.

Může se stát, že některý z našich partnerů (zejm. dodavatelů) sídlí mimo území EU. Pokud někdo má mít přístup k vašim osobním údajům, zajistili jsme, aby poskytoval vhodné záruky, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že vaše práva nebudou nijak omezena.

5.        Jaká jsou Vaše práva a jak je u nás můžete uplatnit?

Zde se dozvíte, jaká vám náleží práva. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat. Musí nám ale umožnit ověřit, že nás skutečně žádáte vy (ověřit vaši identitu).

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pouze my, Asseco Solutions, a.s., pro nejsnadnější vyřízení vaší žádosti prosím uplatněte svá práva e-mailem na adrese info@helios.eu.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme jako společní správci s partnerem, se kterým jste uzavřeli smlouvu o poskytnutí software, pak můžete své žádosti uplatnit jak u nás, tak u partnera, jehož kontaktní údaje znáte.

S našimi partnery jsme si rozdělili odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů následně:

Druh činnosti, při které zpracováváme vaše osobní údaje

Správce odpovědný za zpracování vašich osobních údajů

Za zpracování osobních údajů spojené s uzavřením a plněním smlouvy o poskytnutí software je odpovědný

Partner, se kterým jste uzavřeli smlouvu

Za zpracování údajů při kontaktování nás nebo partnera je odpovědný

My (Asseco Solutions, a.s.) nebo partner, podle toho, komu byl dotaz určen

Za zpracování údajů při zasílání newsletteru je odpovědný

My (Asseco Solutions, a.s.), pokud jsme vám jej zaslali nebo pokud se týká našich produktů.

Partner také, pokud vám jej zaslal nebo pokud v newsletteru propaguje své služby.

Nehledě na rozdělení odpovědnosti společných správců máte možnost uplatnit vaše práva popsaná níže u kteréhokoliv z těchto správců a vůči kterémukoliv z nich.

5.1.    Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, je vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete odvolat e-mailem na adrese info@helios.eu. Případně pokud jste souhlas dali partnerovi, na e-mail partnera.
Pokud chcete odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení (a se zpracováním osobních údajů), stačí se odhlásit z odběru obchodních sdělení kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení.

5.2.    Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).
Kopii vašich osobních údajů vám dáme bezplatně. Pokud byste měli zájem o více kopií, můžeme od vás požadovat nezbytnou úhradu nákladů.

5.3.    Právo na opravu

Zjistili jste, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje? Pak máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

5.4.    Právo na výmaz

Dále máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že její oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Ačkoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, nebo požádáme o výmaz vašich osobních údajů, ne vždy můžeme vaše údaje smazat. Někdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Pak vás ale budeme informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

5.5.    Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje jsou chybné, můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.
Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; v tomto případě omezíme zpracování do doby posouzení, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

5.6.    Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat. Nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.
Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme.

5.7.     Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaně na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro plnění smlouvy, můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. A dále abychom je případně předali dalšímu vámi vybranému správci osobních údajů.

5.8.    Právo na stížnost

Myslíte si, že výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná? Nebo že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva? Můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete podat prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů dostupného na stránce https://www.uoou.cz/.